Llegeix el núm. 12 del nostre Butlletí APUNTS

apunts num10b


A CASA NOSTRA: Apunts per a un debat sobre el patrimoni

Posted in ApuntS núm.12

Fent patrimoni

Ens situem, certament, en un context de subjectivitat que solament podem superar des del consens.

La figura il·lustra de forma esquemàtica aquesta complexitat. No estem davant d’una qüestió que es pugui afrontar d’una manera lineal, sinó que ens cal avaluar-la des de la diversitat de valors que envolten els àmbits d’acció sobre el patrimoni: producció, gestió i socialització.

Dins el conjunt de valors, destaquem el cognitiu o documental en tant que és el punt on es produeix la aprehensió de l’element patrimonial.

La forma com es pot donar aquesta aprehensió, o les causes que la desencadenen, poden ser molt diverses. Des de la vinculació directa de l’element amb l’activitat i trajectòria d’un col·lectiu, al seu significat en un context ideològic, fins a la valoració posterior a una descoberta, resultat d’una acció científica de recerca.

 

RAMON ROVIRA I TUBELLA

Posted in ApuntS núm.12

El passat dia 30 d’abril va morir l’historiador i genealogista gelidenc RamonRovira i Tubella.

Nascut a Gelida el 1 946, va estar al capdavant del restaurant El Cigró d’Or, a Gelida mateix, fins el 1 988. Després de deixar aquesta activitat, les seves hores de lleure es van convertir en dedicació a la recerca històrica sobre Gelida, que aviat es va estendre al camp de la genealogia i la història de les masies, esdevenint un expert de referència.

Amb la seva constància i rigor es va guanyar l’amistat i el reconeixement de molts investigadors, als quals sempre va facilitar informació i suport amb gran generositat.

Com a membre de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida, va ocupar càrrecs a la junta directiva com a vocal i vicepresident.

 

 

<<  1 [2