Llegeix el núm. 14 del nostre Butlletí APUNTSLes persones que integren la Junta directiva del CEM són escollides pels socis de l'entitat d'acord amb el que estableixen els estatuts que en regeixen el funcionament.

Actualment, des del 12 de desembre de 2014, és integrada per:

  • Presidenta: Dra. Rosario Navarro
  • Vicepresident: Dr. Alfred Mauri
  • Secretari: Dr. Miquel Vives
  • Tresorera: Sra. Montserrat Farreny
  • Vocal: Sr. Antoni Busquets
  • Vocal: Dra. Esther Travé