Llegeix el núm. 10 del nostre Butlletí APUNTSEntre el 27 i el 31 de juliol s'ha desenvolupat la tercera setmana de la campanya d'excavacions, amb la qual finalitzen els treballs programats per aquest mes de juliol. Al setembre es reprendran les activitats centrades ja preferentment en els estudis de laboratori. 

L'excavació ha prosseguit en els mateixos sectors on es va treballar la setmana anterior, completant el buidatge de la canalització, d'algunes de les sitges detectades anteriorment i dels estrat que cobreixen les construccions que es concentren a tocar del traçat actual del torrent de Santa Margarida. 

Conforme ha avançat el treball s'ha fet palesa la conservació de restes que permeten identificar nous àmbits d'habitació, assentats majoritàriament sobre un estrat d'enderroc que, alhora, cobreix altres construccions que per la seva disposició, de primer moment, cal posar en relació amb la fase paleocristiana del jaciment. 

Coincidint amb l'extrem nord de la canalització que s'ha excavat s'ha localitzat un sector empedrat, la finalitat del qual pot estar relacionada amb alguna activitat productiva vinculada a la canalització o a la definició d'un punt de circulació. Caldrà esperar a la progressió de l'excavació per a resoldre aquest aspecte. 

Cal destacar la troballa al fons del rebliment de la canalització d'una peça metàl·lica d'uns 50 cm de llarg, associada a una peça ceràmica datable del segle XIV. Pendent de la neteja al laboratori i del procés de restauració, sembla correspondre inicialment a un fragment de fulla d'espasa. 

Dins aquesta setmana també ha tingut lloc la Jornada de Portes Obertes, que ha comptat amb l'assistència d'uns 130 

participants. La visita es va tancar enguany amb una degustació de vi piment.
El darrer dia de la setmana ha estat dedicat al cobriment i protecció de les zones en excavació per evitar-ne la degradació fins a la represa dels treballs.