A CASA NOSTRA: L’ARXIU PARROQUIAL. ARXIU MUNICIPAL DE MARTORELL

Posted in ApuntS núm. 11

És innegable que els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució, salvaguarda i reconstrucció de la memòria individual i col·lectiva. Els fons documentals constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que donen fe de l’acció humana al llarg de la història.És innegable que els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució, salvaguarda i reconstrucció de la memòria individual i col·lectiva. Els fons documentals constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que donen fe de l’acció humana al llarg de la història.

En el cas concret de Martorell es compta amb un gran volum d’informació que permet fer recerques sobre el seu llegat i, per tant, sobre la història de tots. Tot i la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents del municipi la majoria d’ells són textuals sobre paper i destaca una important secció de fotografies referents a actes protocol·laris i festius.

Martorell té molta història i aquesta es reflecteix en un ric patrimoni documental que actualment es troba dispers. De fet la pròpia documentació de titularitat pública, generada des de la creació de la institució municipal, està repartida entre l’Arxiu Municipal de Martorell (AMM) i el Museu Municipal Vicenç Ros (MMVR). Això és degut a que els primers passos per constituir l’Arxiu Municipal de Martorell no es van fer fins a finals del 1981, quan es va establir la seva seu provisional a l’edifici de l’Ajuntament; i el Museu, fundat l’any 1945, prèviament havia assumit les seves funcions.

Cal dir que no va ser fins quasi deu anys més tard, a inicis dels anys noranta, quan l’Arxiu va comptar amb la seva pròpia seu, ubicada a l’antic Hospital de Sant Joan de Déu; la qual cosa va permetre garantir la conservació dels fons i l’accessibilitat a la informació. Poc després el gran volum de documentació va crear la necessitat d’un segon dipòsit al carrer Lloselles, que encara existeix avui dia. L’any 2010 s’iniciaren les obres d’ampliació i reforma, que van durar fins el 21 de març del 2015 (quan s’inaugura l’actual seu de l’Arxiu) i durant les quals es va haver de reubicar tota la documentació entre la planta primera de l’Ajuntament i un dipòsit de documentació a la Casa Mestres.

Actualment s’està treballant per concentrar tota la documentació municipal en un únic espai físic. D’aquesta manera s’espera poder atendre amb millor qualitat les consultes i préstecs que es fan.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat