portada num3El juliol d’aquest any 201 6 s’ha esdevingut el vuitantè aniversari de l’inici de l’esdeveniment més tràgic de la nostra història recent: el cop d’estat contra el govern de la República, desencadenant de la Guerra Civil.

D’entre les negatives conseqüències que tot plegat va tenir, volem destacar aquí l’estroncament de les ilVlusions per a la construcció d’una societat més justa i culta. Una ilVlusió que tenia un dels seus pilars bàsics en l’educació. A més de les innovacions pedagògiques, aquesta il·lusió es trobava darrera l’encàrrec fet per l’ajuntament de Martorell el 1 935 per a la construcció de dos nous centres escolars, situats l’un al barri de la Vila, a tocar de l’antic convent de caputxins (l’actual escola Els Convents), i un altre al barri de Can Carreres (seu actual de la Secció Institut Martorell). L’objectiu era la seva obertura probablement pel curs 1 936 – 1 937. La guerra va aturar les obres, postposant-ne l’obertura i dotant-los de noms vinculats al nou règim en el moment de la seva inauguració: Grupo Escolar Generalísimo Franco i Grupo Escolar CorreaWeglison.

Segurament també aquesta inquietud per l’educació es troba darrera l’acord de l’ajuntament de Martorell el juliol de 1 936 per editar 1 .500 exemplars d’un llibret de divulgació històrica de Martorell per a repartir-lo en la festa de final de curs d’aquell any. Serà l’Historial de Martorell, del qual en serà autor l’historiador d’arrels martorellenques Fèlix Duran Cañameras que, com veurem, no va estar del tot d’acord amb com es va materialitzar l'edició.

Núm. Anteriors

ApuntS núm. 1

ApuntS núm. 1

Mostrar

ApuntS núm.2

ApuntS núm. 2

Mostrar

ApuntS núm.3

ApuntS núm. 3

Mostrar

ApuntS núm.4

ApuntS núm. 4

Mostrar

ApuntS núm.5

ApuntS núm. 5

Mostrar

Núm. Anteriors

ApuntS núm.6

ApuntS núm. 6

Mostrar

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat