Slider


Mayo30

Explorant un territori desconegut

CEM2020 05 30 019CEM2020 05 30 020 CEM2020 05 30 021 En el butlletí núm 15, presentat el passat mes de febrer, exposàvem les línies mestres de la programació d’acti-vitats per aquest 2020. El confinament ens ha dut necessàriament a un replan-tejament, en uns casos posant noves dates a algunes actuacions, com la cam-panya d’excavacions a Sant Genís de Rocafort, prevista per aquest mes de maig; en altres replantejant la forma com s’executarà, com és el cas de l’excavació a Santa Margarida i, finalment i per altres propostes, la seva anul·lació per a reprogramar-les potser més endavant. Especialment afectades han estat les propostes que teníem previstes coincidint amb la celebració de la diada de Sant Jordi, la Fira o la Nit dels Museus, en col·laboració amb Mu-seus de Martorell, i un nou itinerari geològic.

En el butlletí núm 15, presentat el passat mes de febrer, exposàvem les línies mestres de la programació d’activitats per aquest 2020. El confinament ens ha dut necessàriament a un replan-tejament, en uns casos posant noves dates a algunes actuacions, com la cam-panya d’excavacions a Sant Genís de Rocafort, prevista per aquest mes de maig; en altres replantejant la forma com s’executarà, com és el cas de l’excavació a Santa Margarida i, final-ment i per altres propostes, la seva anul·lació per a reprogramar-les potser més endavant. Especialment afectades han estat les propostes que teníem previstes coincidint amb la celebració de la diada de Sant Jordi, la Fira o la Nit dels Museus, en col·laboració amb Mu-seus de Martorell, i un nou itinerari geològic.

Tot i això, aquestes setmanes de confi-nament no ens han aturat i sí, al contrari, les hi hem fet donar molt de sí. Setmana darrera setmana, des d’un primer enviament el dia 16 de març, ens hem esforçat per fer arribar al màxim de públic, a través del nostre butlletí electrònic, les xarxes socials i el nostre web, propostes que tant recu-peraven treballs i exposicions produï-des anteriorment, com nous materials, en diferents formats. Des del retallable del Pont del Diable, fins a la presentació d’exposicions en format virtual, o presentacions videogràfiques.

Tot amb una doble voluntat: ajudar a fer més passadors uns dies difícils i posar en valor el nostre patrimoni i la nostra història a través de la divulgació.Així que mitjançant tan variades mani-festacions es materialitza la filosofia i objectius de la nostra entitat, és a dir vetllar pel patrimoni no sols històric, sinó també natural de Martorell i el seu entorn i donar-lo a conèixer. El confinament ens ha privat d’excavar a Sant Genís en els dates previstes, a l’hora que ens ha allunyat del nostre vaixell insígnia, Santa Margarida, no sempre respectat en aquests dies, i de la nostra seu social a l’antiga Farmàcia Bujons. Però hem aprofitat per fer més accessible i aprofundir en la difusió, alhora que assajar nous formats i recursos per acostar-nos a un públic més ampli i divers.

Des del 16 de març fins ara hem difós més de trenta propostes que queden permanentment accessibles a través del nostre web, obertes a tothom. Propos-tes que seguirem ampliant en les pro-peres setmanes mentre duri la situació de confinament.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat