La segona setmana de la campanya d'excavació d'aquest 2016 segueix aportant noves dades sobre l'evolució de les diverses construccions que s'estenen majoritàriament a l'oest de l'església romànica. Així es fa cada vegada més sòlida la identificació d'almenys dues fases. En alguns punts es planteja fins i tot la possibilitat de reutilització parcial de murs més antics, que podrien tenir origen en la fase paleocristiana. Un aspecte que potser es podrà confirmar en els propers dies.

Per altra banda els materials ceràmics recuperats venen a confirmar la cronologia de l'arrasament definitiu de les edificacions de la darrera fase, ja entrat el segle XV.

L'estructura del canal localitzat el 2014 s'ha fet ara més evident a l'haver posat al descobert tot el seu recorregut dins la zona en excavació. Una bona part mostra una coberta de lloses i evidencia una construcció pensada per funcionar soterrada. Probablement les lloses de la zona que ara es mostra oberta van ser espoliades en el moment d'amortització de les edificacions.

Tant en aquest sector de l'excavació com al nord es fan cada cop més evidents les aportacions d'anivellament en diferents períodes, ja sigui per soterrar restes d'estructures anteriors, ja per formar les terrasses agrícoles. Entre aquestes destaca la concentració de pedres localitzada a l'angle nord-oest de l'excavació.

En tot aquest procés es confirma que el traçat actual del torrent de Santa Margarida és artificial, plantejant ara la necessitat d'identificar fins a quin punt el jaciment arqueològic s'estén més enllà d'aquest límit i en quina mesura s'ha conservat.

Paral·lelament a l'excavació s'ha seguit treballant en la difusió. Per una banda amb els tallers organitzats des dels Museus de Martorell i per l'altre, per part del CEM, preparant la Jornada de Portes Obertes del proper dimecres dia 27, a les set de la tarda. Una activitat oberta a tothom en la qual es podran conèixer els resultats de l'excavació, veure la daga medieval trobada l'any passat i ara restaurada i gaudir d'una recreació històrica amb armament medieval dels segles XIII i XIV. Durant l'activitat es farà la presentació del número 2 d'Apunts. Butlletí del CEM.

Altres webs del CEM

banner SM Baner JAmat Baner Farmacia Baner cami Montserrat